اتحادیه دامداران مرکزی

نام شرکت شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران صنعتی و سنتی استان مرکزی
تاریخ تاسیس 1375/11/2
شماره ثبت 127586
کد اقتصادی 411396351995
شناسه ملی 10101709743
نام مدیر عامل سيد سعيد حسيني
تلفن تماس 09183496568
نمابر (فکس) 32768888
آدرس اراک میدان شریعتی ک ناهید کدپستی
کد پستی 3815196585

اشخاص مرتبط با اتحادیه دامداران مرکزی

کمال خسرو بیگیمدیر عامل از 1399/11/13
عبداله جعفریرییس هییت مدیره از 1399/11/13
عباس عبدلینایب رییس هییت مدیره از 1399/11/13
جمشید تنها دوستعضو هییت مدیره از 1399/11/13
علی اصغر اناری بزچلوئیعضو هییت مدیره از 1399/11/13
سید سعید میر جعفریاز 1399/11/13
حسن عطارداعضای علی‌البدل از 1399/11/8
علی نجفیاز 1399/11/8
محمد حسین نوروزیاز 1399/11/8
محمد امیر آبادی فراهانیرییس هییت مدیره از 1396/10/4 تا 1399/10/5
با استعفای عباسعلی نجفینایب رییس هییت مدیره از 1396/10/4 تا 1399/10/5
عباس برازندهاعضای علی‌البدل از 1396/10/4 تا 1399/10/5
سید حسین میر جعفریاعضای علی‌البدل از 1396/10/4 تا 1399/10/5
سید قدرت اله حسینیبازرس اتحادیه از 1395/12/4 تا 1396/12/3
سیدسعید حسینیمدیر عامل از 1393/12/26 تا 1396/12/26
- ویژه -spot_img

جدیدترین‌ها

جدیدترین‌ها

پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفاً نام خود را وارد کنید